Vizážistka a kosmetička Jaroslava Trpková - Spolupráce s médii